Onko­lo­gi­sche Zentren

Onkologische Zentren 1
Onkologische Zentren 2
Onkologische Zentren 3

Augus­ta Kli­ni­ken Bochum

Onkologische Zentren 4

Uro­on­ko­lo­gi­sches Zen­trum Augusta
> Bla­sen­krebs­zen­trum
> Pro­sta­ta­krebs­zen­trum

Onkologische Zentren 5

Brust­zen­trum Augusta

Onkologische Zentren 6

Darm­krebs­zen­trum Augusta

Onkologische Zentren 7

Gynä­ko­lo­gi­sches Krebs­zen­trum Augusta

Onkologische Zentren 8

Häma­toon­ko­lo­gi­sches Zentrum

Ev. Kran­ken­haus Herne

Onkologische Zentren 9

Vis­ze­ralon­ko­lo­gi­sches Zen­trum Herne
> Darm­zen­trum
> Pan­kre­as­zen­trum

Onkologische Zentren 10

Lun­gen­krebs­zen­trum