Info­ma­te­ri­al

Onko­lo­gi­sches Zen­trum Bochum Herne

AKA Bochum

EVK Her­ne

Lei­ter: Prof. Dr. med. Dirk Behringer

Stell­vert. Lei­ter: Dr. med. Dipl. Oek. Erich Hecker

Dipl. Biol. Doro­thee Henzler
Dr. Ste­fan Lukic

Julia Knodel

Bla­sen­krebs­zen­trum Augusta

Brust­zen­trum Augusta

Darm­zen­trum Augusta

Darm­zen­trum Herne

Gynä­ko­lo­gi­sches Krebs­zen­trum Augusta

Häma­to-Onko­lo­gi­sches Zen­trum Augusta

Lun­gen­krebs­zen­trum Her­ne Bochum

Pro­sta­ta­krebs­zen­trum Augusta

Meso­the­lio­m­ein­heit Herne

Pan­kre­as­zen­trum Herne